Ana sayfa Sağlık 30.11.2015 ASTİGMATLIK

30.11.2015 ASTİGMATLIK

468
0
Astigmatlık doğuştan olabildiği gibi, çocukluk döneminde ya da bazen baş­ka göz hastalıklarından sonra oluşabi­lir. Ağır astigmatlığın kalıtsal olma ola­sılığı fazladır. Bazen saydam tabakadaki herhangi bir hasarın ardından gelişen nedbe etkisiyle ya da katarakt ameliya­tından sonra da ortaya çıkar.
Astigmatlık, saydam tabaka bozuk­luğu dışındaki nedenlere de bağlı olabi­lir. Sözgelimi, gözün içindeki merceğin güçlü bir darbeyle hafifçe yerinden oy­naması düzensiz görüntüye neden olur. Ağtabaka üstünde bulunan, toplu iğne başı büyüklüğündeki fovea’yı etkileyen bir hastalık ya da tümör de düzensiz gö­rüntü yapar. Ama genellikle sorun, say­dam tabakadan kaynaklanır.
Tanı ve tedavi
Daha net görme amacıyla gözlerini kısan bir kişide astigmattan kuşkulanılmalıdır. Tanı için saydam tabaka düzen­sizliklerinin dikkatle incelenmesi gere­kir. Özel testlerle görüntü bozukluğu­nun tipi ve derecesi saptanır. Astigmat- lığın ölçümünde kullanılan araçlardan retinoskop, gözün içinden yansıyan ışık­ların, kerotoskop ise saydam tabakaya ilişkin görüntülerin incelenmesini sağlar.
Astigmatlığın düzeltilmesi, miyoplu­ğun ve hipermetropluğun düzeltilmesin­den zordur. En sık uygulanan yöntem, uygun silindir biçimli merceği olan bir gözlük vermektir. Ancak astigmatlığın yanı sıra uzak ya da yakın görme kusur­ları da varsa, miyop ya da hipermetrop­luğun da düzeltilmesi gerekir. Bu du­rumda, bütün kusurları birden düzelten gözlükler verilir.
Kontak lensler kullanmak da müm­kündür. Çok ağır durumlarda ise, say­dam tabaka aktarımı (kornea transplan­tasyonu) yapmak zorunlu olabilir.
Astigmatlık Hakkında Sorular
Oğlum televizyon seyrederken gözlerini kısıyor. Astigmatı olabilir mi?
Büyük bir olasılıkla evet. Göz kısma, yamuk görüntüyü düzeltmek içindir ve tanıda önemli bir bulgu sayılır. Oğlunuzu gecikmeden bir göz doktoruna götürmelisiniz. Astigmatlık gözlükle düzeltilebilir.
İleri derecede astigmat ve miyop nedeniyle yıllardır gözlük takmaktayım. Kontaklens kullanmak istiyorum. Olabilir mi?
Sert kontaklens kullanabilirsiniz. Bunlar saydam tabakanın görevini üstlenirler. Ağır astigmatlık bile sert lenslerle düzeltilebilmektedir. Yumuşak lens de kullanabilirsiniz, ancak bu özel biçimlilerle mümkündür ve bazen onlar bile yetersiz kalabilmektedir.
Bende astigmat var. Kalıtım yoluyla çocuklarıma geçmesi söz konusu olabilir mi?
Olabilir. Ancak, astigmatınız bir kazadan ya da ameliyattan sonra ortaya çıkmışsa, kuşkusuz çocuğunuza geçmeyecektir.
Göze bir cismin batması, astigmat olunmasına neden olur mu?
Eğer batan cisim saydam tabakada hasara yol açmışsa, astigmat yapabilir.
Birkaç aydır gelip geçen bulanık görmenin yanı sıra, şiddetli baş ağrım var. Bazen de midem bulanıyor. Yıllar önce astigmatım için gözlük takmamı önermişlerdi, ama takmadım. Sorunlarım ilerlemiş bir göz bozukluğuna bağlı olabilir mi?
Her şeyden önce zaman geçirmeden bir nöroloji uzmanına görünün. Gerekirse sizi bir göz doktoruna gönderir. Sözünü ettiğiniz belirtiler daha çok sinir sistemiyle ilgili gibi görünüyor.
Astigmatlık, bulanık görmeye ve baş ağrısına neden olan bir görme bozukluğudur. Ancak, uygun bir gözlük ya da kontak lensle düzeltilebilir. Gözün dış tabakası olan saydam ta­bakanın dış yüzeyi düzensizse, görüntü, bir eksende biçim değişikliğine uğrar. Bu bozukluğa “astigmatlık” adı verilir.
Gerçekte, her insanın gözünde bir miktar astigmat olduğu söylenebilir. Saydam tabaka yüzeyinin kusursuz ol­ması, oldukça ender rastlanan bil du­rumdur. Kusur önemsizse, görüntüde belirgin bir bozukluk ortaya çıkmaz. Ancak ileri durumlarda, görüntü, kusu­run niteliğine göre düşey, yatay ya da çapraz yönde normalden sapar ve söz­gelimi “daire”, “oval” olarak görülür.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here