Arapça Kız Bebek İsimleri ve Arapça Kadın İsimlerinin Anlamları

Kuranda geçen kadın sababiler de dahil olmak üzere en güzel arapça kız bebek, isimleri kadın(hanım) isimleri ve anlamları.

1-Aişe İsminin Anlamı Nedir: zenginlik ve bolluk gören Hz. Peygamberimizin tek bakire hanım anlamını taşımaktadır. ı, Annemiz ve en çok Hadıs rivayet eden Sahabelerden.

2-Fatıma İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin a.s.m Kızı ve Hz. Alinin hanım anlamını taşımaktadır. ı

3-Hadice İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin 6 çocuğunun annesi ilk evlendigi hanım anlamını taşımaktadır. ın ismi, Cennetle müjdelene 4 hanım anlamını taşımaktadır. dan biri.

4-Gülsüm İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizi kızı

5-Rukiye İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin Kızı

6-Zeynep İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin Kızı

7-Rumeysa İsminin Anlamı Nedir: Meşhur hanım anlamını taşımaktadır. Sahabe

8-Tuba İsminin Anlamı Nedir: Müjde manasında Müjdelenmeye layık hanım anlamını taşımaktadır.

9-Betül İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin kızı hazreti Fatıma nın ikinci adı

10-Nuriye İsminin Anlamı Nedir: Nura ait Nurlanmaya layık hanım anlamını taşımaktadır. ismi

11-Büşra İsminin Anlamı Nedir: Müjde sevinçli hayırlı haber

12- Neyyire İsminin Anlamı Nedir: Nurlu Parlak Hanım anlamını taşımaktadır. ismi

13-Vahide İsminin Anlamı Nedir: Allahın birliğine inanan hanım anlamını taşımaktadır.

14-Halime İsminin Anlamı Nedir: Sert olmayan, yumuşak huylu hanım anlamını taşımaktadır.

15-Raziye İsminin Anlamı Nedir: Allah ondan razı olmaya layık hanım anlamını taşımaktadır.

16- Saliha İsminin Anlamı Nedir: İyi amel yapıp günaha tenezzül etmeyen hanım anlamını taşımaktadır.

17-Şükrân İsminin Anlamı Nedir: Allahın ni’metlerine şükreden hanım anlamını taşımaktadır.

18-Aliye İsminin Anlamı Nedir: Yüksek ahlaka sahip hanı

19-Hamide İsminin Anlamı Nedir: Allahın nimetlerine karşı hamd eden anlamını taşımaktadır.

20-Vildan İsminin Anlamı Nedir: Cennet kapısında duran melegin adı

21- Hacer İsminin Anlamı Nedir: Kendisine Cebrail as vasıtasıyla ihsan edilen Hz.     İsmailin anası olan Validemiz

22- Basiret İsminin Anlamı Nedir: Basiretli, anlayışlı ve kavrayışı keskin olan anlamını taşımaktadır.

23- Âsûde İsminin Anlamı Nedir: Rahatlamış sukûna ermiş, keder ve sıkıntıdan uzak musterih anlamını taşımaktadır.

24- Hâlide Allahın bekasıyla dâimi ebedi sonsuz olan anlamını taşımaktadır.

25- Nuriye İsminin Anlamı Nedir: Allahın veİslamın Nuruna mazhar olan anlamını taşımaktadır.

26- Nezihe İsminin Anlamı Nedir: İçi, dışı pak olan anlamını taşımaktadır.

27- Cahide İsminin Anlamı Nedir: Cehdeden, elinden geldiği kadar dinine çalışan, Allah için gayret eden anlamını taşımaktadır.

28- Hanife İsminin Anlamı Nedir: İslam dinine sım sıkı bağlanan anlamını taşımaktadır.

29- İffet İsminin Anlamı Nedir: Namus. Ahlakça temiz olan anlamını taşımaktadır.

30- Sümeyra İsminin Anlamı Nedir: Sahabe hanım anlamını taşımaktadır. Oğlunun, Kardeşinin ve Beyinin ölüm haberi geldiği halde, O nerede Resulullah a.s.m. bağırarak ötekilerin acıları Peygamberimizin yanında hafif kalan anlamını taşımaktadır.

31- Şükran İsminin Anlamı Nedir: Allaha şükreden, her şeyi rıza ve şükür ile karşılamaya nail olan anlamını taşımaktadır.

32- Kâmile İsminin Anlamı Nedir: Ermiş, olgun, terbiyeli, edepli anlamını taşımaktadır.

33- Şükriye İsminin Anlamı Nedir: Allaha şükretme nimetine nail olan anlamını taşımaktadır.

34- Zülal İsminin Anlamı Nedir: Berrak saf.

35- Mükerrem İsminin Anlamı Nedir: Şerefli ikram edilmeye layık anlamını taşımaktadır.

36- Macide şan ve şeref sahibi anlamını taşımaktadır.

37- Meryem İsminin Anlamı Nedir: Dört büyük cennet hanım anlamını taşımaktadır. larından olan iffet ve hayasıyla meşhur, İsa as min annasi olan validemiz.

38- Zakire İsminin Anlamı Nedir: Allahı zikreden anlamını taşımaktadır.

39- Naime İsminin Anlamı Nedir: Bolluk ve bahtiyarlık nimetine mazhar olan anlamını taşımaktadır.

40-Nasiha İsminin Anlamı Nedir: Nasihat eden, dini insanlara anlatan hayırlı anlamını taşımaktadır.

41-Münibe İsminin Anlamı Nedir: Asiliği azgınlığı bırakarak Allaha yönelen anlamını taşımaktadır.

42- Nurhan İsminin Anlamı Nedir: Nura mazhar olmuş anlamını taşımaktadır.

43-Âmine İsminin Anlamı Nedir: Kalbinde korku olmayan, güvenilir. Şüphesiz, kesin olarak inanan, Peygamberimizin annesinin ismi.

44-Ferihe İsminin Anlamı Nedir: Sevinşli anlamını taşımaktadır.

45 Tahiyye İsminin Anlamı Nedir: Selamlar hayır dualar.

46- Canan İsminin Anlamı Nedir: Sevgili sevilen anlamını taşımaktadır.

47- Mehtâp İsminin Anlamı Nedir: Ay aydınlığı, ay ışığı, dolunay.

48-Nurcihan İsminin Anlamı Nedir: Cihanın Nuru olan anlamını taşımaktadır.

49- Saide İsminin Anlamı Nedir: Mübarek mes’ud, saadetli anlamını taşımaktadır.

50-Şifanur İsminin Anlamı Nedir: İyi olma, kurtulma,.Sıhhatli olma Resulullahın a.s.m. ebeleri.

51-Semine İsminin Anlamı Nedir: Çok değerli kıymetli anlamını taşımaktadır.

52- Fehime İsminin Anlamı Nedir: Zeki anlayışlı kavrayışlı anlamını taşımaktadır.

53- Bedia İsminin Anlamı Nedir: Yüksek değerde olan, Beğenilen ve takdir edilen anlamını taşımaktadır.

54- Hüsna İsminin Anlamı Nedir: İyi güzel, cemali ile kemali tam olan.

55- Sacide İsminin Anlamı Nedir: Her şeyin mabudu olan Allaha secde eden anlamını taşımaktadır.

56-Güzin İsminin Anlamı Nedir: Seçilmiş beğenilmiş.

57- Feride İsminin Anlamı Nedir: Tek eşsiz benzersiz anlamını taşımaktadır.

58- Fazıla İsminin Anlamı Nedir: Faziletli fazilet sahibi anlamını taşımaktadır.

59- Zehrâ Nur İsminin Anlamı Nedir: Güzel iyi ahlaklı, nurlu, zeki bilgili anlamını taşımaktadır.

60- Münevver İsminin Anlamı Nedir: İmanın nuruyla nurlanmış anlamını taşımaktadır.

61- Binnur İsminin Anlamı Nedir: Çok nurlu anlamını taşımaktadır.

62- Nesibe İsminin Anlamı Nedir: Soylu soyu temiz.ve pak hanım anlamını taşımaktadır. ,Sahabe isimlerindendir.

63- Nezafet İsminin Anlamı Nedir: Temiz pak zarif olmaya nail olan anlamını taşımaktadır.

64- Müslime İsminin Anlamı Nedir: Allah katında yegane din olan islamla şereflenen anlamını taşımaktadır.

65- Fecriye İsminin Anlamı Nedir: Her şeyi vaktinde yapan erkenci anlamını taşımaktadır.

66- Gülnur İsminin Anlamı Nedir: Etrafına nur saçan aydınlatan.

67- Esra İsminin Anlamı Nedir: Peygamberimizin mirac hadisesinde gece yürümesi.

68- İclal İsminin Anlamı Nedir: Dinin azamet ve ulviyetine mazhar olan.

69- Asiye İsminin Anlamı Nedir: Dört büyük cennet hanım anlamını taşımaktadır. larından biri.

70- Kübra İsminin Anlamı Nedir: Hz Hatice Validemizin bir sıfatı.

71- Süheyla Nur İsminin Anlamı Nedir: yumuşak iyi huylu nurlu anlamını taşımaktadır.

72- Talibe İsminin Anlamı Nedir: talep eden Allahın rızasını arayan.

73- Beyzâ Nûr İsminin Anlamı Nedir: Sahabe-i Güzin Efendilerimizin isimlerindendir.

74- Cennet İsminin Anlamı Nedir: Allahın Müslümanları müjdelediği ölümden sonraki mutluluk yeri.

75- Cavidan İsminin Anlamı Nedir: Dâimi kalacak olacak olan,Allahın ebedileştireceği anlamını taşımaktadır.

76- Firdevs İsminin Anlamı Nedir: Cennetin en yüksek makamı.

77- Ni’met İsminin Anlamı Nedir: İyilik, lütuf, ihsan, saadet, mutluluk.

78- Nûrdan İsminin Anlamı Nedir: Allahın ve islamın nuruna mazhar olan anlamını taşımaktadır.

79- Nûrgül İsminin Anlamı Nedir: En parlak ve en nurlû olan gül gibi anlamını taşımaktadır.

80- Muhsine İsminin Anlamı Nedir: Güzellik, iyilik, hüsün sahibi anlamını taşımaktadır.

81- Azize İsminin Anlamı Nedir: Allahın şerefli kıldığı, hürmet edilmeye layik anlamını taşımaktadır.

82- Meysere İsminin Anlamı Nedir: Zenginlikli anlamını taşımaktadır. Sahabe isimlerinden.

83- Neyyire İsminin Anlamı Nedir: Nurlu anlamını taşımaktadır.

84- Nzihe İsminin Anlamı Nedir: Maddi ma’nevi temizlik sahibi. Pâk anlamını taşımaktadır.

85- Celile İsminin Anlamı Nedir: Allahın azamet ve ulviyetine mazhar olan anlamını taşımaktadır.

86- Hasîbe İsminin Anlamı Nedir: Hayır sahibi, eli açık cömert itibarlı soyu temiz muhteşem anlamını taşımaktadır.

87- Hâle Nur İsminin Anlamı Nedir: Ayın ve güneşin etrafında bazen görülen nur halkası.

89- Seyide İsminin Anlamı Nedir: Bir topluluğun efendisi. Peygamberimiz’in a.s.m soyunda olan anlamını taşımaktadır.

89- Büşra İsminin Anlamı Nedir: Müjde sevinşli haber.

90- Melike İsminin Anlamı Nedir: Bir kavmin efendisinin hanım anlamını taşımaktadır. ı. Hanım anlamını taşımaktadır. hükümdar.

91- Kübra İsminin Anlamı Nedir: Çok beyaz ve parlak yüzlü. Hz. Fatıma r.a validemizin adı.

92- Mebrure İsminin Anlamı Nedir: Allah katında makbul olan hayırlı anlamını taşımaktadır.

93- Sıddıka İsminin Anlamı Nedir: Çok doğru hiç yalan söylemeyen anlamını taşımaktadır.

94- Semiha İsminin Anlamı Nedir: Cömert, başkalarına ikram ve ihsanı seven anlamını taşımaktadır.

95- Nazife. Temiz, pak, Nazif, zarif anlamını taşımaktadır.

96- Nuran İsminin Anlamı Nedir: Allahın ve İslamın Nuruna mazhar olan anlamını taşımaktadır.

97- Hafize İsminin Anlamı Nedir: Allahın birliğine iman eden anlamını taşımaktadır.

98- Şefika İsminin Anlamı Nedir: Şefkatli, merhametli olan anlamını taşımaktadır.

99- Necibe İsminin Anlamı Nedir: Soyu temiz, pak olan kimse. Güzel ahlak sahibi anlamını taşımaktadır.

100- Meliha İsminin Anlamı Nedir: Melihat sahibi, Şirin ve cana yakın anlamını taşımaktadır.

101- Refika İsminin Anlamı Nedir: Refakat eden ebedi hayat arkadaşı olan anlamını taşımaktadır.

102- Merve İsminin Anlamı Nedir: Mekkede bir dağin adı olup. Hacılar Merve ile safa arasında sa’y ederler.

103- Şerife İsminin Anlamı Nedir: Şerefli soylu temiz anlamını taşımaktadır.

104- Müberra İsminin Anlamı Nedir: günahsız, ahlakı yüce ve temiz anlamını taşımaktadır.

105- Arife İsminin Anlamı Nedir: İlim irfan sahibi bilgili anlamını taşımaktadır.

106- Abide İsminin Anlamı Nedir: Allaha ibadet eden zühd sahibi anlamını taşımaktadır.

107- Adile İsminin Anlamı Nedir: Doğruluktan ayrılmayan.

108- Asuman İsminin Anlamı Nedir: gökyüzü.

109- Nurşen İsminin Anlamı Nedir: Çok nurlu neş’eli, anlamını taşımaktadır.

110- Afife İsminin Anlamı Nedir: Temiz dürüst namuslu anlamını taşımaktadır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here